VITOSET AQUA – stacje uzdatniania wody

Nowa generacja stacji uzdatniania wody do mieszkań i domów jednorodzinnych

Vitoset Aqua

Do zmiękczania twardej wody wodociągowej w gospodarstwach domowych.

  •  Wykorzystanie procesu wymiany kationów do produkcji miękkiej wody użytkowej.
  • System regenacji sterowany ilościowo i czasowo dla wydajnej i ekonomicznej pracy.
  • Możliwość zastosowania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych z maksymalnie 3 lokalami mieszkalnymi, biorąc pod uwagę twardość wody surowej, liczbę osób i zużycie wody.
  • Model 87SH z dodatkowym złożem z węgla aktywnego.

 

Stacje mieszczące się pod kotłem wiszącym

Stacje nie mieszczące się pod kotłem wiszącym

9564.48  zł
6695.14  zł
10345.53  zł
7241.87  zł

Akcesoria do stacji Vitoset Aqua

1952.01  zł
1366.41  zł
241.08  zł
168.76  zł
1228.77  zł
860.14  zł