Jak zmiękczyć twardą wodę?

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z niej jonów wapnia i magnezu w postaci nierozpuszczalnych osadów. Do najpopularniejszych metod zmiękczania wody są:

  • metoda termiczna – przy gotowaniu wody wytrąca się tzw. kamień kotłowy, który jest usuwany,
  • metoda sodowo-wapienna – do wody dodaje się dokładnie określoną ilość wodorotlenku wapnia (wapno gaszone) oraz węglanu sodu (soda),
  • metoda jonitowa – jony wapnia i magnezu są wychwytywane i zamieniane z jonami sodu w trakcie przepływu przez kolumnę jonitową,
  • przy użyciu soli Grahama, inaczej popularny Kalgon, stosowany przy zmywarkach i pralkach.

Natomiast dla gospodarstw domowych skutecznym sposobem zapobiegania złej jakości wody jest zastosowanie zmiękczacza, fachowo stacji uzdatniania wody, które poza zmiękczaniem (usuwaniem twardości), zmniejszą ilość innych zanieczyszczeń stałych. Użytkowanie współczesnych stacji jest proste i mało czasochłonne. Korzyści zastosowania stacji uzdatniania wody to oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia środków myjących, mniejsza ilość osadów na armaturze(mniej czasu spędzonego na czyszczeniu) a także mniejsze ryzyko awarii urządzeń instalacji c.o. oraz c.w.u.

Standardowa stacja uzdatniania wody składa się zazwyczaj z sterownika zarządzającego pracą urządzenia, zaworu do regulacji twardości wody, zaworu obejścia by-pass, zbiornika z złożem jonitowym, zbiornika na sól i solankę.

Zmiękczanie polega na wymianie jonowej. Jony wapnia i magnezu są wychwytywane i podmieniane jonami sodu podczas przepływu wody przez złoże jonitowe. Po pewnym czasie pracy złoże ulega wyczerpaniu, wtedy musi nastąpić jego regeneracja polegająca na przepłukaniu złoża solanką i czystą wodą (przeprowadzana automatycznie). W trakcie płukania wyłapane wcześniej jony wapnia i magnezu usuwane są do kanalizacji a złoże odzyskuje wymaganą wydajność. Stosowane złoża jonitowe mają wysoką wydajność i długą żywotność, przy pomijalnej stracie sprawności.

Podczas doboru stacji uzdatniania wody należy kierować się takimi parametrami jak:

Dwa ostatnie parametry można pośrednio wyznaczyć na podstawie ilości osób w gospodarstwie domowym oraz ilości łazienek.

Firma Viessmann w swojej ofercie ma nowoczesne stacje uzdatniania wody dla gospodarstw domowych Aquahome. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Jeśli nie wiesz, który model jest dla ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami!