Projekt Efektywność Plus

Odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Od początku lat 90-tych w firmie Viessman wśród zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa znajduje się poszanowanie środowiska naturalnego, ochrona środowiska i świadome obchodzenie się z zasobami naturalnymi. Potwierdzeniem starań firmy Viessman jest uzyskanie certyfikacji EMAS oraz członkostwo w niemieckim Sojuszu na Rzecz Środowiska Naturalnego w landzie Hesja (Umweltallianz Hessen).

Współczesna polityka energetyczna grożących zmian klimatycznych (na skutek wysokiej emisji CO2) oraz ograniczonych światowych pokładów paliw kopalnych dąży do:

  • wzrostu efektywności energetycznej,
  • zastępowaniu kopalnych nośników energii energią odnawialną.

Odpodzialność za poszanowanie środowiska naturalnego, kompetencja i uczciwość w stosunkach z partnerami handlowymi i własnymi pracownikami oraz dążenie do doskonałości i najwyższej efektywności we wszystkich procesach gospodarczych są w firmie Viessmann wartościami podstawowymi. Dotyczy to każdego pracownika, a tym samym całego przedsiębiorstwa, które poprzez wszystkie swoje produkty i usługi towarzyszące zapewnia swoim Klientom korzyści, jakie zyskują dzięki związaniu się z silną marką.

W celu zaprezentowania możliwości spełnienia wymagań przyszłości w zakresie ochrony środowiska, firma Viessmann wprowadziła w życie projekt "Efektywność Plus". Kompleksowo wprowadzony w życie projekt opierający się na zminimalizowaniu zużycia energii i surowców przy produkcji urządzeń grzewczych, spełnia z nadwyżką cele Unii Europejskiej, tzw. 3 x 20, a więc do roku 2020 (w stosunku do 1990) - spadek emisji CO2 o -20 %, zredukowanie zużycia energii pierwotnej -20 %, wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20 %.

Firma Viessmann pracuje od kilkudziesięciu lat nad strategią poszanowania środowiska, która ma na celu zagwarantowanie efektu ekologicznego zarówno podczas pracy np. kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła, czy kolektorów słonecznych, jaki i przy ich produkcji, które nie może nadmiernie obciążać otoczenia i być energochłonna. Projekt "Efektywność Plus" jest standarowym na rynku europejskim, często nagradzanym, np. wyróżnieniem Energy Efficiency Award.