Zasady Viessmann

Już w 1966 roku firma Viessmann sformuowała pierwsze zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki nim firma Viessman osiągnęła rynkowy sukces. Drogowskazem w funkcjonowaniu i dalszego rozwoju firmy są:

Innowacyjność
Viessman jest inicjatorem zmian technologicznych i pionierem w naszej branży. Opracowuje coraz nowsze i doskonalsze produkty oraz rozwiązania techniczne stające się kamieniami milowymi w rozwoju techniki grzewczej. Również w przyszłości chce decydująco wpływać na postęp techniczny.

Najwyższa jakość
Viessmann oferuje najwyższą jakość i dąży do perfekcji we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa, którym przyświeca motto: „Nic nie jest tak dobre, by nie dało się ulepszyć”. Produkty Viessmann są łatwe w użytkowaniu, trwałe i nastawione na przyszłość.

Efektywność
Dzięki optymalnym strukturom organizacyjnym Viessman zachowuje krótkie ścieżki i procesy decyzyjne. Kładziony jest duży nacisk na uzyskanie możliwie najwyższej efektywności materiałów, pracy i energii. W ten sposób zapewniona jest opłacalność naszych działań, dbając jednocześnie o ograniczone zasoby naturalne.

Zrównoważony rozwój
Viesman jako światowa firma poczuwa się do odpowiedzialności ekologicznej, społecznej i socjalnej. Wspiera wykorzystanie energii odnawialnych oraz dba o to, aby wszystkie procesy technologiczne były przyjazne dla środowiska. Celem firmy Viessmann jest ochrona klimatu i środowiska naturalnego. Dodatkowo firma Viessman angażuje się w promocje na rzecz sportu, nauki, sztuki i kultury jako wartości ogólnospołecznych.

Wiarygodność
Viessman jestniezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym jak i wiarygodnym partnerem handlowym. Współpraca z klientami i dostawcami opiera się na zasadzie partnerstwa i uczciwości w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu. Firma Viessman wysoko ocenia wartość człowieka w przedsiębiorstwie i odpowiada mu otwartością oraz zaufaniem. Wszystkim zdolnym i chętnym współpracownikom zapewnia możliwość rozwoju.