ABC Techniki grzewczej

od A do E

Absorber

Absorber

Absorber kolektora słonecznego to podstawowy element odpowiadający za absorbowanie (pochłanianie) energii promieniowania słonecznego (EPS), wytwarzanie ciepła i przekazywanie go do czynnika grzewczego (glikolu).

Od budowy absorbera oraz jakości materiałów i wykonania zależy nie tylko początkowa sprawność pracy kolektora słonecznego, ale sprawność w całym wieloletnim okresie jego użytkowania. Absorber musi być odporny na tzw. starzenie się warstwy absorbcyjnej, która pod wpływem zmiennych wysokich i niskich temperatur, wilgotności oraz okresu eksploatacji, traci swoje własności.

Absorber kolektora słonecznego odgrywa decydujące znaczenie także ze względu na rozwiązanie przepływu czynnika grzewczego. Do wyboru pozostają 2 główne rozwiązania - przepływ harfowy lub meandrowy. Układ meandrowy (wężownicowy) zapewnia wysoką stabilność pracy - wyrównane przepływy wszystkich kolektorów w baterii. Daje to gwarancję pełnego wykorzystania ciepła wytwarzanego w każdym z kolektorów słonecznych w baterii.

Bifferalna powierzchnia

Bifferalna powierzchnia

Powierzchnia grzewcza Bifferal to kamień milowy w rozwoju niskotemperaturowej techniki grzewczej, jaki firma Viessmann wprowadziła na rynek już w latach 80-tych. Dzisiaj powierzchnia Bifferal stosowana jest w kotłach olejowych niskotemperaturowych Vitola oraz kondensacyjnych Vitoladens.

Komora spalania typu Bifferal wykonana jest z żeliwa oraz stali, co stanowi innowację w stosunku do tradycyjnych kotłów wykonywanych jedynie ze stali lub jedynie z żeliwa. Dzięki temu wykorzystano właściwości żeliwa od strony gorącej spalinowej - odporność na wysokie temperaturę, akumulację ciepła. Od strony wodnej ciśnieniowej, wykorzystano z kolei plastyczne właściwości stali.

.Kocioł olejowy z komorą spalania typu Bifferal, np. kocioł Vitola 200, pracuje z najwyższą średnioroczną sprawnością osiągalną dla kotłów niskotemperaturowych (nie kondensujących), z uwagi na brak dolnego ograniczenia temperatury wody w kotle. Dzięki temu praca palnika jest potrzebna wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podczas gdy w standardowych kotłach palnik będzie włączany okresowo dla ochrony kotła przez kondensacją (i w efekcie - korozją). Praca ochronna palnika zwiększa zużycie roczne paliwa, co nie występuje przy zastosowaniu kotła z powierzchnią Bifferal.

Biwalentny podgrzewacz

Biwalentny podgrzewacz

Biwalentny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) służy do równoległego podgrzewania c.w.u. przez podstawowe źródło ciepła (najczęściej kocioł grzewczy, a także pompa ciepła lub grzałka elektryczna) i instalację solarną. Zazwyczaj współpracy odbywa się dzięki zabudowaniu wewnątrz podgrzewacza dwóch odzielnych wężownic grzejnych.

Podgrzewacze biwalentne c.w.u. (dwuwężownicowe), jak np. podgrzewacz Vitocell 300-B, są oferowane niemal wyłącznie w wersji pionowych zbiorników, z uwagi na korzystny układ temperatury c.w.u.. Dolna chłodniejsza strefa wody użytkowej jest podgrzewana przez wężownicę "solarną", a w razie niedoboru energii słonecznej, woda użytkowa dogrzewana jest w górnej strefie przez górną wężownicę - najczęściej przez kocioł grzewczy.

Pojemność podgrzewacza biwalentnegoPojemność podgrzewacza biwalentnego dobierana jest jako większa w porównaniu do standardowego - współpracującego np. tylko z kotłem grzewczym. Wynika to z potrzeby magazynowania ciepła pozyskiwanego z instalacji słonecznej. Umownie przyjmuje się, że połowa objętości ma charakter dyżurny (przejmowanie ciepła z instalacji słonecznej), a druga połowa (górna) stanowi zapewnienie dostawy ciepłej wody użytkowej niezależnie od pracy instalacji słonecznej - będąc podgrzewaną przez standardowe źródło ciepła - najczęściej kocioł grzewczy.

Dwufunkcyjny kocioł

Dwufunkcyjny kocioł grzewczy zapewnia w standardzie zarówno zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, jak i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Podgrzewanie c.w.u. realizowane jest przepływowo poprzez wbudowany wewnątrz kotła wymiennik ciepła lub też czasem zasobnik c.w.u. zwiększający komfort użytkowania.

Kotły dwufunkcyjne to zwyczajowo wiszące kotły gazowe wykorzystywane najczęściej do ogrzewania mieszkań lub małych domów jednorodzinnych. Zapewniają niski koszt inwestycji, maksymalną oszczędność miejsca zabudowy poprzez brak odrębnego pojemnościowego podgrzewacza c.w.u.. Ich zastosowanie ogranicza się jednak do podstawowych typowych potrzeb ciepłej wody użytkowej mieszkania czy małego domu.