ABC Techniki grzewczej

od U do Z

Zamknięta komora spalania

Zamknięta komora spalania kotła grzewczego oznacza, że pracuje on w trybie niezależnym od powietrza w pomieszczeniu. W ten sposób powietrze dla potrzeb spalania paliwa w kotle jest pobierane jako zewnętrzne spoza budynku.Zamknięta komora spalania stanowi nowoczesne rozwiązanie zalecane w szczególności dla nowych energooszczędnych budynków, mieszkań o niewielkiej kubaturze, itd. Przynosi szerego korzyści związanych z bezpieczeństwem eksploatacji i oszczędnością energii

Zasobnik warstwowy

Zasobnik warstwowy

Zasobnik warstwowy to zasobnik ciepłej wody użytkowej, który zasilany jest ciepłą wodą użytkową podgrzewaną w zewnętrznym wymmieniku ciepła. Ciepła woda w trybie tzw. "ładowania" zasila zasobnik od jego górnej części, przez co wewnątrz układają się warstwy wody - o najwyższej temperaturze na górze i najniższej - na dole.

Wysokoefektywna pompa obiegowa

Wysokoefektywna pompa obiegowa zmniejsza zużycie energii elektrycznej nawet do 70% w skali roku. Zastosowanie tego typu pomp w kotłach grzewczych i systemach ogrzewania, przyczynia się do dalszego obniżenia kosztów eksploatacji.