ABC Techniki grzewczej

od P do T

Solar Keymark

Solar Keymark

Certyfikat Solar Keymark został wprowadzony przez Europejską Federację Termicznego Przemysłu Solarnego (European Solar Thermal Industry Federation – ESTIF) wraz z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Committee for Standardization. Certyfikat Solar Keymark potwierdza zgodność kolektora słonecznego z normą "jakościową" EN 12975, a więc jest to standardowa zgodność z wymaganiami normy (jak dla typowych certyfikatów np. Instytutu SPF Rapperswil, czy też ISFH Hameln, itd), przy czym stawiane są dodatkowe wymagania wobec producenta.
Kolektory słoneczne narażone są na długotrwałe działanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Warunki ich pracy są często trudne – niskie (ujemne) i wysokie temperatury wewnętrzne, silna zmienność temperatury oraz ciśnienia roboczego, a także deszcz, szron, śnieg, siły wiatru i inne czynniki zewnętrzne wystawiają kolektor słoneczny na próbę wytrzymałości. Kolektory słoneczne powinny przy tym zapewnić wieloletnią (minimum 20 lat) eksploatację, co przekłada się na konieczność zapewnienia wysokiej jakości materiałów i wykonania.

Wymagania dla uzyskania certyfikatu Solar Keymark:

  • pobranie kolektora słonecznego do badań przez przedstawiciela instytutu badawczego – bezpośrednio z linii produkcyjnej (korzyść dla Klienta - gwarancja, że kolektor słoneczny nie jest „ulepszony” przez producenta i wysłany do badania, ale to sam instytut pobiera go do badania – losowo z linii produkcyjnej)
  • badanie kolektora w instytucie na zgodność z wymaganiami EN 12975
  • ocena zachowania standardów jakości procesów produkcji kolektora przez producenta

Certyfikaty Solar KeymarkCertyfikaty Solar Keymark dostępne są w sposób otwarty na stronie internetowej ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation), co umożliwia Klientom wgląd w wyniki niezależnych badań kolektorów słonecznych.

Stal kwasoodporna

Stal kwasoodporna

Powierzchnie grzewcze kotłów kondensacyjnych muszą być odporne na długotrwałe działanie kwaśnego kondensatu powstającego ze skraplającej się pary wodnej. Doskonałe właściwości w tym zakresie wykazuje stal kwasoodporna, przy czym na rynku występuje ich wiele odmian o różnym stopniu odporności na działanie kwasowe.
Standardowo stosowana przez producentów kotłów kondensacyjnych stal kwasoodporna ogólnego zastosowania DIN 1.4306. Przy czym należy zaznaczyć, że większość producentów korzysta z gotowych komponentów - komory spalania produkowanej przez tego samego wytwórcę. W przypadku firmy Viessmann, komory spalania InoX-Crossal lub InoX-Radialwytwarzane są samodzielnie dla potrzeb własnych kotłów, z użyciem specjalnej stali kwasoodpornej DIN 1.4571.
Stal kwasoodporna DIN 1.4571 zawiera dodatkowo molibden i tytan, co wpływa na jej podwyższoną odporność chemiczną i mechaniczą. Tego typu stal stosowana jest na przykład w środowisku wody morskiej, gdzie wymagania odporności na korozję są szczególnie wysokie.